Disclaimer / Ansvarsfraskrivning for hjemmesiden

1. Indhold af online tilbud


Forfatteren forbeholder sig ret til ikke at være ansvarlig for aktualiteten, rigtigheden og fuldstændigheden af oplysningerne på vores hjemmeside. Ansvarskrav mod forfatteren, der vedrører materielle eller immaterielle forhold, som skyldtes brugen eller misbrug af de tilvejebragte oplysninger eller ved brug af ukorrekte og ufuldstændige oplysninger, er udelukket, medmindre forfatteren har lavet en forsætlig eller groft uagtsom Fejl. Alle tilbud er ikke bindende. Forfatteren forbeholder sig udtrykkeligt ret til at ændre, supplere eller slette dele af siderne eller hele tilbudet uden forudgående varsel eller midlertidigt eller permanent ophøre med offentliggørelse.


2. Referencer og links


For direkte eller indirekte links til andre hjemmesider ( "hyperlinks"), der ligger uden for forfatterens ansvar, vil en forpligtelse kun træde i kraft, hvor forfatteren er bekendt med indholdet, og det ville være teknisk muligt og rimeligt for at forhindre brugen i tilfælde af ulovligt indhold. Forfatteren erklærer her udtrykkeligt, at der på tidspunktet for sammenkædning ikke var noget ulovligt indhold, der kunne genkendes på de linkede sider. Forfatteren har ingen indflydelse på det nuværende og fremtidige design, indhold eller forfatterskab af de linkede sider. Derfor dissocierer han sig hermed udtrykkeligt fra alt indhold af alle linkede / linkede sider, som blev ændret efter linkindstillingen. Denne erklæring gælder for alle inden for sine egne Internet links og referencer samt til udenlandske poster i gæstebøger, diskussionsfora, link lister, postlister og alle andre former for databaser, som ekstern adgang er mulig. For ulovligt, ukorrekt eller ufuldstændigt indhold og især for skader som følge af brugen eller bortfaldet af sådanne oplysninger, udbyder af den side, der blev henvist til, ikke den, der kun henviser til den respektive offentliggørelse.


3. Ophavsret og varemærkelov


Forfatteren bestræber sig på at respektere ophavsrettighederne af de billeder, grafik, lyd- og videoklip og tekster, for at bruge hans egne billeder, grafik, lyd- og videoklip og tekster eller at bruge licensfrie grafik, lydfiler, videoklip og tekster , Alle på internettet tilbyder, og eventuelt beskyttet brands og varemærker er bestemmelserne i gældende varemærkeret og de rettigheder, indehaveren af ophavsretten ejerskab. Bare på grund af det rene nævnes ikke, at varemærker ikke er beskyttet af tredjeparts rettigheder! Ophavsretten til publicerede objekter, der er oprettet af forfatteren, forbliver udelukkende hos forfatteren af siderne. Reproduktion eller brug af sådan grafik, lyddokumenter, videosekvenser og tekster i andre elektroniske eller trykte publikationer er ikke tilladt uden forfatterens udtrykkelige samtykke


4. Juridisk gyldighed af denne ansvarsfraskrivelse


Denne ansvarsfraskrivelse skal betragtes som en del af internettilbudet, hvorfra der henvises til denne side. Hvis sektioner eller individuelle udtryk i denne erklæring ikke er lovlige eller korrekte, forbliver indholdet eller gyldigheden af de øvrige dele uændret af denne kendsgerning